ისტორია

2021 წელი

Გააგრძელე მუშაობა

2018 წლიდან 2020 წლამდე

ბეჭდების წლიური რიცხვი მილიონს აღწევს

დეკ.2017წ

ახალი ქარხნის გადატანა

სექ.2015წ

ყოველთვიური წარმოება აღწევს 300 კომპლექტს

2013 წლის ნოემბერი

ააშენეთ სახელოსნო

ოქტ.2008წ

ლეისონი იწყებს ოფისს