Გარანტია

Layson უზრუნველყოფს პროდუქციის ხარისხის 1 (ერთ) გარანტიას თქვენი შეძენის დღიდან, გარდა ადამიანის დაზიანებისა და ფორსმაჟორული ფაქტორისა.უკეთესი მოვლისთვის, დარწმუნდით, რომ მოთამაშეები იყენებენ ნორმალურ პირობებში (არა უმეტეს 16 საათისა დღეში).