Ხარისხის კონტროლი

ინსპექტირების პროცესი

პირველი შეხვედრის ნიმუში

მნიშვნელოვანია ყველა მუშაკისთვის ხარისხის ყველა სტანდარტის გაგზავნა

IQC

შემომავალი ხარისხის კონტროლი

IPQC

შეყვანის პროცესის ხარისხის კონტროლი

OQC

გამავალი ხარისხის კონტროლი

zGZAdC4WNS_small